Công ty Dũng Trang
Cơ sở chính: 213 Trần Kim Xuyến, Hòa Xuân Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Hotline: 090 583 00 33 – 093 483 00 33